Skatt / for selvstendig næringsdrivende

Det regnskapsmessige overskuddet i enkeltpersonforetaket beskattes med 28% (alminnelig inntekt). Det regnskapsmessige overskuddet er bokført omsetning minus bokførte kostnader. Ved ligninga trekkes det fra et personfradrag før skatten beregnes. Størrelsen endres årlig på personfradraget.

I tillegg kommer det trygdeavgift. Du betaler 11% i trygdeavgift i enkeltpersonforetak. Er du ansatt i eget AS og tar ut lønn må det betales 7,8% i trygdeavgift. ( I tillegg må bedriften betale arbeidsgiveravgift)

Det er ditt eget ansvar å sette av penger til å betale skatt av årets overskudd. Hvis du ikke setter av midler kan du få en stor regning når oppgjøret kommer uttpå nyåret. Lag en vane av å sette av en viss andel av omsetningen til å betale som forskuddskatt så slipper du en stor sum. En regnskapsfører kan hjelpe deg med å få rutine på dette.