MVA/merverdiavgift / gjelder det min bedrift?

Merverdiavgift (mva, eller «moms» i dagligtale) er en omsetningsavgift på det endelige forbruket av varer og tjenester. Utgangspunktet er at det skal beregnes merverdiavgift ved all omsetning. Dette innebærer at alle varer og alle tjenester som omsettes innenlands blir avgiftspliktige med mindre de er særskilt fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift. Hvis du er i tvil om virksomheten din er avgiftspliktig, bør du kontakte skattekontoret på tlf 800 80 000.

Se film: servicekontorets film om merverdiavgift

Næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av mva-loven (avg. pliktig og avg. fri) til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder. Du skal altså legge til mva på (hele) den første fakturaen som overskrider grensen.

Skjema: elektronisk registrering i Altinn – samordnet registermelding
Skjema:
pdf versjon av skjema for nedlasting – samordnet registermedling

I regnskapet skal det føres egen oversikt over inngående og utgående mva. Det skal sendes inn omsetningsoppgave i 6 terminer i året. Ved særlige bestemmelser kan du søke om å levere årlig omsetningsoppgave. Dette gjelder blant annet i hovedsak alle landbruksbedrifter.

Skjema: omsetningsoppgave
Skjema: omsetningsoppgave for primærnæringen

Fritatt og unntatt merverdiavgift:

Noen varer og tjenester er særskilt fritatt for beregning av merverdiavgift ved omsetning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel omsetning av bøker i siste omsetningsledd, aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av mva-loven og gir selgeren rett til fradrag for inngående avgift.

Noen tjenester er særskilt unntatt fra merverdiavgiftsloven. Viktige unntak er helse- og sosialtjenester (f.eks pass av barn), undervisning og kultur, men det finnes mange grensetilfeller og unntak fra unntakene også. Virksomheter som bare har omsetning som er unntatt fra mva-loven, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Alle næringsdrivende (og offentlige institusjoner) som kjøper fjernleverte tjenester fra utlandet, f.eks. programvare, konsulenttjenester osv., skal betale mva hvis tjenesten er avgiftspliktig her i landet.

Hvis du er i tvil om virksomheten din er avgiftspliktig, bør du kontakte skattekontoret på tlf 800 80 000.

Les mer: merverdiavgiftshåndboken
Se film: servicekontorets film om merverdiavgift