Budsjettering

Budsjettering er for de fleste et ”must”: Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger – eller tape? Budsjettsimuleringer kan også gi deg noen a-ha opplevelser. Når du setter opp et budsjett finner du ut om ditt planlagte salg kan dekke de kostnader bedriften kommer til å få, eller om du har feilpriset deg i markedet. Det gir også en pekepinn på måloppnåelse i forhold til fin økonomi i bedriften.

Budsjettoppsett

Noen vil kunne sette opp budsjett selv. Er du usikker, bør du få en regnskapsfører til å hjelpe deg.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Ingen foretak klarer seg uten planlegging. Man setter seg mål ved virksomheten og planlegger for å nå disse målene. Budsjettene er resultatet av denne planleggingen.

Les mer: Budsjettguiden fra Altinn
Mal: Driftsbudsjett fra Altinn

Hva skal prisen på varen være?

Å sette pris en vare eller tjeneste er ikke lett når du starter opp for første gang. Å regne på hva du skal ha betalt for en vare for å dekke alle kostnader og fortjeneste er ikke et enkelt regnestykke. Mange starter opp med en pris som ikke er høy nok for å skape god inntjening i bedriften.

Enten har man en høyere pris og kan ha et lavere volum, eller så har man en lav pris og må kompensere med høyere volum. Dessverre plasserer mange seg et sted midt imellom: De tar for lite betalt og selger samtidig for lite.

Velger du å gå for høy pris i forhold til konkurrenter må du sørge for at kundene oppfatter at produktet ditt har høyere kvalitet og at det er eksklusivt.

Å senke prisen men beholde kvaliteten for å gjøre alt for kunden fører bare til at du må jobbe hardere og økonomien i bedriften blir for dårlig til å overleve. I lengden er dette en uholdbar situasjon, spesielt for små foretak med små ressurser.

Sjekkliste for prising av produkt:

  • Ha en tydelig strategi på prisstettingen: Bestem deg for om ditt tilbud bygger på volum eller kvalitet og eksklusivitet. Hold deg til det du har bestemt deg for.
  • Ikke selg deg for billig: Det er kanskje mange som trenger dine tjenester, men som ikke har råd til å engasjere deg. Ikke fall for fristelsen, husk at dette er levebrødet ditt, får du ikke betalt til å dekke utgifter pluss overskudd så bør du bruke arbeidstiden din på oppdrag du faktisk kan tjene penger på.
  • Unngå å senke prisene: Om kunden vil forhandle, er det alltid bedre å komplettere tilbudet ditt med tillegg enn å senke prisnivået. Det vil senere undergrave din prisstrategi.
  • Vær generøs: Gjengjeld hvis du har fått noe av noen, og regn ikke kroner og ører. Hvis du tar godt betalt, har du et større rom for å gjøre dette.
  • Fakturer fort: Endre holdningen din Hvis du ikke synes det er noe særlig morsomt å fakturere. Gjør det til det morsomste du gjør, og husk at du ikke er banken til kundene dine.
  • Strukturer opp salgsprosessen: Arbeid med proffe dokumenter for tilbud, ordrer og fakturaer. Det bidrar til at du blir tatt på alvor, selv om du er en liten aktør.

Likviditet – innbetalinger og utbetalinger

Et likviditetsbudsjett forteller om du har penger til å betale kostnadene i bedriften. Et gjennomarbeidet likviditetsbudsjett vil også kunne avsløre unødig kapitalbinding og dårlig finansiering. Vær klar over at kostnader og inntekter i regnskapssammenheng ikke er det samme som utbetalinger og innbetalinger:

Hvis du kjøper utstyr som koster kroner 15.000 eller mer og det har en levetid på minst tre år, regnes dette som en investering (anleggsmiddel). Kjøpet betales i sin helhet ved anskaffelse. Du får dermed én utbetaling. Men du kan ikke kostnadsføre hele beløpet i resultatregnskapet. Kostnadene fordeles over flere år, i henhold til avskrivningsregler. Utstyret skal jo vare i flere år, og er med på verdiskapningen i foretaket i flere år.

Kjøper du derimot utstyr som ikke klassifiseres som anleggsmiddel, kostnadsføres dette med en gang.

Handler du hos en leverandør med kredittid, vil du først betale utstyret opp til en måned etter kjøpet. Det samme gjelder når du skal selge varer. Har du gitt kundene en kredittid på 14 dager, vil det si at pengene ikke kommer inn før 14 dager etter salget.

Les mer: altinns budsjettguide
Mal: Likviditetsbudsjett fra Altinn