Økonomi

Som etablerer har en et mye bedre utgangspunkt for å få til en vellykket bedrift om en har oversikt og innsikt i de økonomiske forholdene i bedriften. I gjennom budsjettering kan du planlegge driften mot sunn drift. I en oppstartsfase er det også nødvendig å se på finansiering av oppstarten. Det er også offentlige krav som må følges opp i forhold til regnskapsføring, skatt og merverdigavgift. Regnskapet legger også grunnlaget for vurdering av driften.

Innhold: