Oppsøkende virksomhet

Vi som driver næringsservice i kommunene ønsker også å drive med oppsøkende virksomhet for å komme i kontakt med deg som driver bedrift. Det er ikke alltid du som eier eller driver vet at vi kan hjelpe deg, og da er det viktig for oss å komme oss ut for å fortelle om hva vi driver med.

Det er variasjon i tilbudet fra kommune til kommune. Nedenfor viser vi noen eksempler på tjenester som finnes i Hamarregionen som utøver næringsservice i Hamar, Stange og Løten.

Brev til nyetablerer

Hamarregionen  og ordførerne i regionen sender hilsen til alle nystartede bedrifter, med jevne mellomrom. Dette for å gi informasjon om våre tilbud og opprette en relasjon til dere som driver flotte bedrifter som sørger for vekst og utvikling i regionen. Har du startet opp, men ikke fått vårt brev kommer det snart. Har du spørsmål om dette kontakt oss på post@hamarregionen.net

Oppfølgingssamtale

Som nyetablere vil du få oppfølging noen måneder etter du har vært i kontakt med oss. Vi vil kontakte deg noen måneder etter at du har hatt kontakt med oss, og du vil få mulighet for en samtale og / eller bedriftsbesøk.

For mer informasjon se våre hjemmesider, www.hamarregionen.net, og landbrukskontoret eller ta kontakt med oss. Hamarregionen på post@hamarregioenen.net / 46 88 80 00
Hedmarken Landbrukskontor, Blæstad/ 62 53 30 50

Bedriftsbesøk/ gårdsbesøk

I forbindelse med at du har startet opp en bedrift, eller videreutviklet en allerede eksisterende bedrift og du har hatt kontakt med næringsservice enten via landbrukskontor eller næringsavdeling, kan du få besøk. Vi kan også invitere oss ut til bedrifter vi ikke har hørt fra en stund for å høre om hvordan ståa er. Om du ønsker et besøk er du velkommen til å ta kontakt.

Landbrukskontoret og kommunal næringsservice legger opp til at nyetablerte som vi har vært i kontakt med kan få et oppfølgingsbesøk fra oss. Landbrukskontoret har som praksis at alle skal besøkes, og at besøket skal gjennomføres i løpet av et halvt år. På dette besøket vil vi se på bedriften/utviklingen, høre hvordan det går med deg som etablerer og eventuelt lage skisse for en oppfølging innenfor de ressurser vi besitter.

For mer informasjon se våre hjemmesider, www.hamarregionen.net, og landbrukskontoret eller ta kontakt med oss.

Utsendinger av informasjon og invitasjoner

Hamarregionen sender ut månedlige nyhetsbrev. Her informerer vi om ting som skjer i regionen av kurs og arrangementer, samt annen viktig informasjon for næringslivet. Vi har også en møtekalender hvor viktige arrangementer som vi eller andre arrangerer er med. Vi gir også ut en næringsavis med viktige tema.

Har du informasjon eller tips du mener vi bør være orientert om tar du kontakt med oss – post@hamarregionen.net