Nettverk

Å bygge nettverk som bedriftseier og driver er nyttig på mange områder. Vi som driver med næringsservice ønsker at flere kan få komme sammen og nyte godt av hverandres kunnskap og lære hverandre bedre å kjenne og utnytte fordelene ved å stå flere sammen.

Det er variasjon i tilbudet fra kommune til kommune. Hos noen kommuner har næringssjef og/eller landbrukssjefen oversikt over nettverksaktiviteter i din kommune. Ta kontakt med din kommune for å få oversikt om det er noe du ønsker hjelp til.

Nedenfor viser vi noen eksempler på tjenester som finnes i Hamarregionen Utvikling som utøver næringsservice i Hamar, Stange og Løten.

Temalunsj

Hamarregionen Utvikling arrangerer temalunsj siste tirsdag i måneden, kl. 1000 – 1200. Dette er en fin arena for faglig påfyll og nettverksbygging.

Temalunsjen retter seg mot ledere, mellomledere og selvstendig næringsdrivende. Noen aktuelle temaer er bl.a. ledelse, motivasjon, vekst og utvikling. Her møter du andre fra næringslivet i regionen til en uformell samling med foredrag og påfølgende lunsj.

Deltakelse er gratis for medlemmer i Hamarregionen Utvikling. Som nyetablerer får du første medlems år gratis. Andre er hjertelig velkommen men må betale en liten sum i inngangspenger.

For mer informasjon se våre hjemmesider, www.hamarregionen.net, eller ta kontakt med Hamarregionen Utvikling på post@hamarregioenen.net / 46 88 80 00.

Fagnettverk

Hamarregionen Utvikling (HrU) drifter forskjellige nettverk rettet mot næringslivet. Kanskje er det et nettverk som er aktuelt for deg, eller du har forslag til et nytt?

Vi har for tiden aktive nettverk for daglig ledere, innen HR og for bedrifter innen vekst og utvikling og kreative næringer. Noen nettverk er lukket pga antall deltakere, og noen har ledige plasser. Hvis du ønsker å være med i et nettverk så henvend deg til HrU for mer informasjon.

For mer informasjon om Hamarregionen Utvikling, se våre hjemmesider www.hamarregionen.net, eller ta kontakt med Hamarregionen Utvikling på post@hamarregioenen.net / 46 88 80 00.

Medlemskap i Hamarregionen Utvikling

Alle som ønsker det kan melde seg inn i Hamarregionen Utvikling (HrU). HrU er en medlemsorganisasjon for næringslivet i regionen. Som nyetablerer får du første medlems år gratis.

Som medlem har du mulighet for å låne gjestekontor og låne møterom til reduserte priser. Du vil få gratis deltakelse på våre temalunsjer og reduserte priser på kurs. Din bedrift vil synliggjøres på våre hjemmesider under ”liste over medlemmer”, og du får også reduserte priser ved annonsering på www.utleieportalen.net.

For mer informasjon se www.hamarregionen.net/medlemsinfo/ eller ta kontakt med Hamarregionen Utvikling på post@hamarregioenen.net / 46 88 80 00.