Nettverk

Å bygge nettverk som bedriftseier og driver er nyttig på mange områder. Vi som driver med næringsservice ønsker at flere kan få komme sammen og nyte godt av hverandres kunnskap og lære hverandre bedre å kjenne og utnytte fordelene ved å stå flere sammen.

Det er variasjon i tilbudet fra kommune til kommune. Hos noen kommuner har næringssjef og/eller landbrukssjefen oversikt over nettverksaktiviteter i din kommune. Ta kontakt med din kommune for å få oversikt om det er noe du ønsker hjelp til.

Nedenfor viser vi noen eksempler på tjenester som finnes i Hamarregionen som utøver næringsservice i Hamar, Stange og Løten.

Temalunsj

Hamarregionen Næringsforum arrangerer jevnlige temalunsjer på dagtid. Dette er en fin arena for faglig påfyll og nettverksbygging.

Temalunsjen retter seg mot ledere, mellomledere og selvstendig næringsdrivende. Noen aktuelle temaer er bl.a. ledelse, motivasjon, vekst og utvikling. Her møter du andre fra næringslivet i regionen til en uformell samling med foredrag og påfølgende lunsj.

Deltakelse er gratis for medlemmer i Hamarregionen Næringsforum. Som nyetablerer får du første medlemsår gratis. Andre er hjertelig velkommen, men ikke-medlemmer blir fakturert for kr 300,-.

For mer informasjon se våre hjemmesider, www.hamarregionen.net  eller www.vierhrn.no eller ta kontakt med Hamarregionen på post@hamarregioenen.net / 46 88 80 00.

Medlemskap i Hamarregionen Næringsforum

Alle som ønsker det kan melde seg inn i Hamarregionen Næringsforum. HrN er en medlemsorganisasjon for næringslivet i regionen. Som nyetablerer får du første medlemsår gratis.

For ytterligere info om medlemskap se her.