Kunnskapsheving

Det er en rekke tilbydere av kurs og møter med tema for å støtte opp under bedrifter som ønsker å etablere seg eller vokse og utvikles. Kommunene vil ha oversikt over det fulle og hele tilbudet. Ta kontakt med din kommune om det er noe du ønsker deg mer kunnskap om, og spør om de vet om noe.

På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune arrangerer VINN kurs for den som vil lære mer om etablering. Kursene arrangeres over hele Hedmark. Det er flere typer kurs. Det er et eget kurs for å avklare ”skal / skal ikke. Det er etablererkurs, og noen egne fagkurs. Fullstendig oversikt finnes på www.etablerer.no/hedmark.

Andre som tilbyr kurs og opplæring er blant annet Skatteetaten og NAV m.m.

Det er variasjon i tilbudet fra kommune til kommune. Vi viser også noen eksempler på kurs og fagsamlinger som finnes i Hamarregionen som utøver næringsservice i Hamar, Stange og Løten.

Etablererkurs

På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune arrangerer VINN kurs for den som vil lære mer om etablering. Kursene arrangeres over hele Hedmark. Det er flere typer kurs. Det er et eget kurs for å avklare ”skal / skal ikke. Det er etablererkurs, og noen egne fagkurs. Fullstendig oversikt finnes på www.etablerer.no/hedmark Kursene er normalt gratis

OPPSLAG: se kurs i Hedmark her

Avklaringskurs — ”Skal – skal ikke”

Har du lyst til å starte egen bedrift? Vil du vite hva som kreves (personlig og formelt) for å starte en bedrift, hvordan gå frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen? Da kan dette avklaringskurset være noe for deg!

Målet med kurset er at du skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til om etablering av egen bedrift er et aktuelt alternativ for deg eller ikke. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Det anbefales på det sterkeste at du tar avklaringskurset i forkant av etablererkurset. Kurset blir avholdt i forkant av etablererkurset.

Etablererkurs

Har du en forretningsidé? Planlegger du å starte egen bedrift? Vi tilbyr etablereropplæring i Hedmark!
Etablereropplæringen i Hedmark er et opplæringstiltak for deg som planlegger å etablere egen bedrift. Du får en innføring i aktuelle temaer knyttet til bedriftsetablering og du knytter kontakt med andre som er i samme situasjon. Du får videre støtte og veiledning til å arbeide med din egen forretningsplan som et praktisk verktøy for deg selv, kredittgivere, samarbeidsparter o.a. Dette bidrar til å øke dine personlige og faglige forutsetninger for planlegging og iverksetting av virksomheten. Målet med kursmodulene innenfor etablererkurset er å bidra til vellykkede etableringer i Hedmark. Kursmodulene er praktisk rettet og alle med en idé som de ønsker å utvikle videre er velkommen.

Andre kurs som arrangeres sporadisk fra VINN.

Landbruksretta etablererkurs

Her er temaet noe videre enn bare etablererkurset. “Økt verdiskaping i landbruket – Hvordan etablere lønnsom tilleggsnæring i landbruket?”

Etablering og utvikling av vekstkraftige bedrifter

Har du ambisjoner om å skape ny vekst? VINN tilbyr et kveldskurs med fokus på vekstbedrifter, og hvilke elementer og prosesser som er nødvendige for å utvikle en vekstbedrift. Målgruppen for kurset er gründere, både nyetablerte og igangværende bedrifter, som er nysgjerrig på om de kan ha potensial for vekst utover det å være en levebrødsbedrift

Salgskurs

Kurset tar for seg tema som salg til privatmarkedet, salg til bedriftsmarkedet, salg til offentlig sektor, hjelpemidler og salgsprosessen.

Kalkulasjon

Kurset tar for seg tema som overblikk over økonomisystemet, økonomiske nøkkeltall, kostnader og kalkylemetoder, kalkulasjon av enhetspriser og ressurser og «anbud og pristilbud, prosess og taktiske vurderinger».

Kurs – fagsamlinger

Hamarregionen og Landbrukskontoret tilbyr forskjellige kurs og fagsamlinger.

I løpet av et år tilbyr HrU flere kurs rettet mot næringslivet, vi kan også levere kurs på forespørsel, bl.a. innen presentasjonsteknikk, prosjektledelse, salg og service samt sosial medier. Landbrukskontoret arrangerer fagsamlinger relevant for jord og skogbruket.

For mer informasjon om Hamarregionen, se våre hjemmesider www.hamarregionen.net, eller ta kontakt med Hamarregionen på post@hamarregioenen.net / 46 88 80 00.

Andre leverandører av nyttige kurs for etablerere og bedrifter i vekst og utvikling vil blant annet være, skatteetaten, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Hedmark med flere. For de kurs som vi er orientert om vil vi legge ut informasjon på vår møtekalender.